Konkurs za upis na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

Poštovani kandidati i budući studenti,

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI,

objavljen je na slijedećem linku

Sve dodatne informacije vezane za upis na Elektrotehnički fakultet biće blagovremeno objavljene na Fakultetskom web siteu u narednom periodu.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba