Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga: "Pružanje usluga sistematskog ljekarskog i sanitarnog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2021. godinu"

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga: "Pružanje usluga sistematskog ljekarskog i sanitarnog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2021. godinu"

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba