Odbrana naučnoistraživačkog seminara - Emir Dervišević

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-2578/21 od 07.06.2021. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, daje

Obavjest o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Emir Dervišević, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.1, pod naslovom "Overview of Quantum key distribution technique within IPsec architecture".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Miralemom Mehićem, docentom Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Odbrana seminara, održat će se putem elektroničkih sredstava komunikacije, dana 2. jula 2021. godine (petak), s početkom u 10:00 sati. 

Odbrana seminara je javna, a pristup se može ostvariti putem linka: https://meet.google.com/zwa-sysf-kjo.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašava se na oglasnim pločama i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba