Pripremna nastava iz matematike - upute za pristup i početak nastave

Upute za pristup pripremnim kursevima iz matematike možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Tokom današnjeg dana, polaznicima će, na njiove email adrese koje su koristili prilikom popunjavanja online prijave za kurseve, biti poslani akreditivi (korisničko ime i lozinka) za pristup platformi za online nastavu, putem koje će biti će biti izvođena nastava na ovim kursevima.

Nastava na kursu MAT-001 počinje 01.06.2021. godine (utorak).

Planirani termin održavanja nastave je od 09:00 do 12:00 sati.

U slučaju da dođe do izmjena kandidati će biti na vrijeme obavješteni putem web sitea Elektrotehničkog fakulteta.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba