Odbrana doktorske disertacije - Adis Hamzić

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

Obavještava

Adis Hamzić, magistar geodezije – diplomirani inženjer geodezije

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"Modeliranje višestepenog kaskadnog prediktora pomaka sastavnih elemenata u deformacionoj analizi velikih objekata na bazi vremenskih serija uticajnih faktora"

20. maja 2021. godine (četvrtak), s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala S1 - prizemlje).

Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba