Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika" na Odsjeku za računarstvo i informatiku (prijem jednog izvršioca u radni odnos s punim radnim vremenom), za prijavljenog kandidata: 

  • dr. Anela Tanovića, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. 

Predmetni konkurs je objavljen 16.03.2021. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" i na internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. 

Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenog kandidata.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba