Mittal Steel Zenica nudi posao inženjerima...

| Opšta obavještenja |

Mittal Steel Zenica je pokrenuo projekat pod nazivom FENIX koji se odnosi na pripremu postrojenja za integralnu proizvodnju.

U toku 2008. godine planiran je završetak navedenog projekta i pokretanje integralne proizvodnje na postrojenjima u Mittal…


Read more
HERMES SoftLab

i ove godine organizuje Ljetnju školu programiranja pod nazivom "Programsko prikupljanje informacija o sistemu za pohranjivanje podataka", a koja će trajati u periodu od 09.07.2007-20.07.2007 godine.

 

Tema ovogodišnje ljetne škole…


Read more

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini.

1. Konkurs se raspisuje za finansiranje naučnoistraživačkih projekata koji predstavljaju…


Read more

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo Javni poziv objavljen u za sljedeće:

1. Za sufinansiranje školarine na postdiplomskom i doktorskom studiju

2. Za dodjelu jednokratne novčane pomoći za izradu i odbranu magistarskog rada

3. Za…


Read more

U utorak, 29.03.2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu je odbranjen magistarski rad Bakira Lačevića, dipl.el.ing, sa temom "Podešavanje parametara upravljačkih zakona primjenom genetičkog algoritma", kod mentora Prof. dr. Zikrije Avdagića. …


Read more

Više informacija i ovom dogadjaju može se naći na linku <link http: www.info.ba>ovdje. 


Read more

Jos jedna dopuna materijala za XI. Redovnu sjednicu NNV-a ETF-Sarajevo, koju mozete preuzeti na linku ispod.


Read more

U okviru programa saradnje sa Univerzitetom u Aalenu u Njemačkoj, otvara se mogućnost studija 1 ili 2 semestra na ovom Univerzitetu, po programu mobilnosti studenata na studiju ETF-B prema Bolognjskom procesu.

Detaljniji podaci o Univerzitetu i…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba