Odluka o izmjeni plana javnih nabavki

| Javne nabavke |

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Odluke o ponštenju postupka javne nabavke


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021 godinu


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora za period od 01.02.-31.03.2021. godine


Read more

Plan javnih nabavki za 2021 godinu

| Javne nabavke |

Plan javnih nabavki za 2021 godinu


Read more

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Personalni kompjuteri


Read more

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Kompjuterska oprema


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba