Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu za period 01.04.2021 - 25.06.2021. godine


Read more

Odluka o dopuni plana javnih nabavki za 2021. godinu


Read more

Odluka o direktnom sporazumu

| Javne nabavke |

Odluka o direktnom sporazumu


Read more

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH


Read more

Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki za 2021. godinu


Read more

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga: "Pružanje usluga sistematskog ljekarskog i sanitarnog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta u…


Read more

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021 godinu


Read more

Odluka o direktnom sporazumu - telekomunkacione usluge


Read more

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponudaa


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba