Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Odluka o poništenju postupka javne nabavke


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sistematski ljekarski i sanitarni pregled


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu za period 01.04.2021 - 25.06.2021. godine


Read more

Odluka o dopuni plana javnih nabavki za 2021. godinu


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba