Naziv Napredne strukture upravljanja vjetroagregatom s ciljem povećanja proizvodnje električne energije
Voditelj Jasmin Velagić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Februar, 2017 - Februar, 2018
Naziv Istraživanje impulsnih karakteristika dalekovodnih stubova
Voditelj Zijad Bajramović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Februar, 2017 - Februar, 2018
Naziv Razvoj tehnika vizualizacije u e-learning sistemima prilagođenih različitim stilovima učenja
Voditelj Haris Šupić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Februar, 2017 - Februar, 2018
Naziv Terenska mobilna platforma sa robotskim manipulatorom zasnovana na dijeljenjom autonomnom upravljanju
Voditelj Jasmin Velagić
Finansiranje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Početak - Kraj Oktobar, 2016- Oktobar, 2017
Naziv Višedomensko 3D mapiranje, inspekcija i visokoprecizna digitalizacija objekata kulturnog naslijeđa heterogenim robotskim sistemom
Voditelj Jasmin Velagić
Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak - Kraj Septembar, 2016 - Septembar, 2017
Naziv Razvoj modela za proračun parametara kompleksnih uzemljivačkih sistema
Voditelj Irfan Turković
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Januar, 2016 – Januar, 2017
Naziv Formiranje hibridnog 2D prikaza okoline korištenjem ultrazvučnih akustičnih odziva
Voditelj Melita Ahić-Đokić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Februar, 2015- Februar, 2016
Naziv Razvoj modela sistema katodne zaštite sa nelinearnim polarizirajućim karakteristikama za podzemne metalne cjevovode u cilju bržeg i efikasnijeg projektiranja
Voditelj Alija Muharemović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Februar, 2015 - Februar, 2016
Naziv Cloud Orchestration and Unified Deployment of Services-CLOUDS
Voditelj Samim Konjicija
Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak - Kraj Decembar, 2014 – Decembar, 2015
Naziv Istraživanje i razvoj domenski specifičnog jezika za aplikacije u oblasti internata stvari (DSL za loT)
Voditelj Adnan Salihbegović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj April, 2014 – April, 2015
Naziv Istraživanje utjecaja povišenih napona u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine na formiranje stacionarne korome
Voditelj Salih Čaršimamović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj April, 2014 – April, 2015
Naziv Analiza sigurnosnih pitanja korisničke mobinosti u triple-play sistemima
Voditelj Saša Mrdović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Mart, 2014 - Mart, 2015
Naziv Razvoj uređaja za estimaciju energetskog potencijala lokaliteta za solarna postrojenja
Voditelj Abdulah Akšamović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Februar, 2014 - Juli, 2015
Naziv Razvoj modela multimedijalnih edukacijskuh sistema za mobilne uređaje s mogućnošću adaptivnog izbora strategija podučavanja
Voditelj Haris Šupić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Februar, 2014- Juli, 2015
Naziv HOLBOS - holonomski rekonfigurabilni mobilni robot za prenos materijala
Voditelj Jasmin Velagić
Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak - Kraj Januar, 2014 - Decembar, 2014
Naziv Klasifikacija terena i prepoznavanje mina korištenjem 3D termalnih prikaza okoline
Voditelj Jasmin Velagić
Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak - Kraj Novembar, 2013 – Novembar, 2014
Naziv Razvoj laboratorije za istraživanje arhitekture paketskih čvorišta
Voditelj Saša Mrdović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Novembar, 2013 - April, 2014
Naziv Modernizacija upravljanja nacionalnim resursima: upravljanje radio spektrom za bežične mreže nove generacije (LTE - Long Term Evolution, CR - cognitive radio)
Voditelj Mesud Hadžialić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Juli, 2013 – Novembar, 2014
Naziv Upravljanje signalizacijskim informacijama u cilju poboljšanja kvalitete usluga nove generacije
Voditelj Jasmina Baraković Husić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Juli, 2013 – Juli, 2014
Naziv Razvoj laboratorije za radiokomunikacije
Voditelj Mesud Hadžialić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Mart, 2013 – Septembar, 2013
Naziv Primjena kliznih režima u upravljanju obnovljivim izvorima električne energije
Voditelj Branislava Peruničić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Mart, 2013 – Mart, 2014
Naziv Inteligentni nadzor infrastrukturnih sistema
Voditelj Samir Omanović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Mart, 2013 - Mart, 2014
Naziv Uloga i značaj ISO/IEC 20000 Edition 2 standarda u razvoju I implementaciji kompleksnih sistema upravljanja IT servisima sa posebnim osvrtom na IMS servis kod Telecom operatera
Voditelj Samir Ribić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Mart, 2013 – Novembar, 2013
Naziv Primjena metoda vještačke inteligencije na modeliranje sistema za dijagnozu raka pluća na bazi EGFR mutacija
Voditelj Zikrija Avdagić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Mart, 2013 - Mart, 2014
Naziv Generiranje 3D termalnih prikaza okoline zasnovano na fuziji termovizijskih I 3D laserskih podataka
Voditelj Jasmin Velagić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Januar, 2013- Decembar, 2013
Naziv Razvoj laboratorije za prekonfigurabilne radio komunikacijske sisteme
Voditelj Mesud Hadžialić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Novembar, 2012- April, 2013
Naziv Elektromotorni pogoni za električna i hibridna vozila
Voditelj Šemsudin Mašić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Januar, 2012- Decembar, 2013
Naziv Razvoj multidisciplinarne laboratorije za telekomunikacije
Voditelj Mesud Hadžialić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Decembar, 2010 – Decembar, 2011
Naziv ThermalMapper - Thermal 3D Modeling of Indoor Environments for Saving Energy / Modeliranje 3D prikaza unutrašnjih prostorija na temelju distribucije topline sa ciljem smanjenja potrošnje energije
Voditelj Jasmin Velagić
Finansiranje Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Novembar, 2010 - Septembar, 2012
Naziv Izrada i karakterizacija tankih filmova u kvazi jednodimenzionalnih sistema sa valovima gustoće naboja
Voditelj Hasnija Šamić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Novembar, 2010- Novembar, 2011
Naziv Virtuelna visokonaponska laboratorija
Voditelj Salih Sadović
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Oktobar, 2010 – Oktobar, 2011
Naziv Primjena metoda vještačke inteligencije u oblastima biomedicinskog inžinjeringa i bioinformatike
Voditelj Zikrija Avdagić
Finansiranje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Početak - Kraj Decembar, 2008- Januar, 2010

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba