Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Automatika i elektronika
    Saradnici
    Djelatnost
    Spisak predmeta
Elektroenergetika
Računarstvo i informatika
Telekomunikacije

Odsjek za automatiku i elektroniku

Odsjek za automatiku i elektroniku pruža vrhunsko obrazovanje u oblasti teorije, strukture i projektovanja sistema automatskog upravljanja procesa, sistema upravljanja i zaštite u elektroenergetici i elektroničkih struktura i sistema. Poseban akcenat je stavljen na razmatranje elektroničkih komponenata te analognih i digitalnih integriranih krugova.

Duboko razumijevanje struktura organizacije računara, softvera i poznavanje elektronike takođe omogućavaju inženjerima koji završe studij na ovome Odsjeku, sintetiziranje svih elektronički baziranih struktura i sistema, projektovanje računarskih sistema i aplikacije u realnom vremenu ili off-line.

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba