Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
    Dodiplomski studij
        Upis
        Prva godina studija
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
    Postdiplomski studij
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Osnovni podaci o dodiplomskom studiju

Dodiplomski studij po programu "Avanti Bologna" traje:

- 9 semestara nastave i

- do 2 apsolventska semestra koji obuhvataju: polaganje zaostalih ispita, izradu i odbranu diplomskog rada.

 

Na Fakultetu postoje 4 odsjeka:

- Odsjek za automatiku i elektroniku (AiE);

- Odsjek za elektroenergetiku (EE);

- Odsjek za računarstvo i informatiku (RI);

- Odsjek za telekomunikacije (TK).

Student se opredjeljuje za odsjek koji želi studirati na početku studija. No, pošto je program prva dva semestra identičan za sve odsjeke, nastava se izvodi zajednički, a prilikom upisa u treći semestar student može podnijeti zahtjev za prebacivanje na drugi odsjek. Dosadašnja praksa na ETFu je bila da se takvi zahtjevi automatski usvajaju.

 

Semestri od trećeg do devetog su razdvojeni, mada studenti pojedinih odsjeka zajednički slušaju pojedine predmete.

 

Takođe, student može odabrati između redovnog i paralelnog studija. Školarinu za studente redovnog studija finansira Kanton, a studenti paralelnog studija participiraju u troškovima školarine sa 1500 KM godišnje.

 

Po završetku studija, student dobija zvanje 

diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek za ...

gdje se dopisuje naziv odsjeka na kojem je student diplomirao.

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba