Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Šta je to bachelor na ETF-u?
Šta je to master na ETF-u?
Oglasi za posao
Alumni

Šta je to bachelor na ETF-u?

Doslovce, bachelor označava neoženjenog muškarca ili neudatu ženu (bachelor girl). U terminologiji koja se široko koristi u okviru engleskog govornog područja, ista ta riječ (nakon skraćivanja termina bachelor's degree) označava posjednika diplome (bez obzira na spol) prvog akademskog stupnja. Novi nastavni planovi i programi Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, vođeni osnovnim principima Bolonjskog procesa, omogućit će posjedniku
ovog stupnja da:

  • primjereno dobro poznaje metodološko-operativne aspekte matematike i drugih baznih disciplina kako bi bio kadar ta znanja koristiti za interpretiranje i opisivanje inženjerskih problema;
  • primjereno dobro poznaje metodološko-operativne aspekte inženjerstva, kako općeg, tako i onog koje se neposredno odnosi na njegovu struku, kako bi bio kadar formulirati i rješavati inženjerske probleme koristeći suvremenu tehniku i instrumente;
  • bude kadar koristiti tehnike i instrumente za projektiranje komponenata, sistema i procesa;
  • bude kadar provesti eksperimente, analizirati ih i interpretirati njihove rezultate;
  • primjereno dobro poznaje kontekst i kulturu svog sutrašnjeg radnog ambijenta u njegovim ekonomskim, upravljačkim i organizacijskim aspektima;
  • uspješno komunicira, pismeno i usmeno, uključujući i komuniciranje na engleskom jeziku;
  • posjeduje sposobnost da kroz različite oblike (uključujući i samostalan rad) kontinuirano upotpunjuje svoje znanje.

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba