Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Upis i prijem

Produženje roka za upis u ljetni semestar u akademskoj 2020/2021 godini

25.02.2021

Obavještavaju se studenti prvog, drugog ciklusa studija, stručnog studija i studenti upisani na ekvivalenciju zvanja da je rok za upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini produžen do 5.3.2021. godine. [more]

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini za studente prvog, drugog ciklusa studija, stručnog studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

19.02.2021

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini počinje 10.2.2021.godine i traje do 1.3.2021. godine, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati. Studenti treba da dostave: 1....[more]

Upis studenata trećeg ciklusa studija - doktorskog studija u studijsku 2020/2021. godinu

07.11.2020

Upis počinje od 9.11.2020. godine i traje do 31.12.2020. godine Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini...[more]

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo

28.10.2020

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo[more]

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

19.10.2020

Upis počinje od 20.10.2020. godine i traje do 26.10.2020. godine. Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...[more]

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

19.10.2020

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo[more]

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

15.10.2020

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Žalbe na preliminarne rang-liste kandidati mogu uputiti u skladu sa tekstom Konkursa.[more]

Displaying results 1 to 7 out of 587

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba