Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Nostrifikacija i ekvivalencija inostranih diploma i javnih isprava

Fakultet NE VRŠI nostrifikaciju diploma i ekvivalenciju javnih isprava ako su stečene na srodnim ustanovama u inostranstvu.

 

Nostrifikacijom se diplomi o završenom visokom obrazovanju, stručnom ili naučnom stepenu stečenom u inostranstvu, priznaje ravnopravnost sa diplomom stečenom na Univerzitetu, kao i druga prava koja ta diploma da.

 

Ekvivalencijom se odgovarajućoj javnoj ispravi o započetom visokom obrazovanju u inostranstvu priznaje ravnopravnost sa odgovarajućom javnom ispravom o završenim godinama studija, semestrima i trimestrima ili položenim ispitima na Univerzitetu, radi nastavka školovanja.

 

Pod javnim ispravama, u smislu ovog Pravilnika, smatra se svjedočanstvo i uvjerenje izdato od odgovarajuće ustanove.

 

Nostrifikacija diploma, odnosno ekvivalencija javnih isprava vrši se na zahtjev državljana Bosne i Hercegovine, kao i stranih državljana, odnosno lica bez državljanstva koji za to imaju pravni interes u Bosni i Hercegovini.

 

Za sva pitanja vezana za ovu tematiku zainteresovani se trebaju odbratiti

Univerzitetu u Sarajevu<a/>.

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba