Ekonom: Vujanović Ranko

Zaposlenik na održavanju objekta: Emir Gojak

Zaposlenik na telefonskoj centrali: Munira Balaš

Zaposlenik za pomoćne poslove: Hasanović Muris

Higijeničarka: Sarajčić Ajka

Higijeničarka: Gojak Emina

Higijeničarka: Šetkić Behija

Higijeničarka: Pribinja Amila

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba