Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine za upis na ETF-Sarajevo

02.07.2020

Rezultate prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine za upis na ETF-Sarajevo možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Preliminarne rang liste kandidata po studijskim programima će biti objaljene u toku...[more]

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine

01.07.2020

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja

01.07.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja

01.07.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...[more]

Odbrana doktorske disertacije - Emir Žunić

01.07.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo Zmaja od Bosne bb O B A V J E Š T E N J E Emir Žunić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike branit će...[more]

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo po salama

30.06.2020

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo po salama možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Kao prilog...[more]

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini

29.06.2020

Spisak kandidata koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Raspored po mjestu polaganja prijemnog...[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

29.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda[more]

Uputstvo kandidatima i termin polaganja prijemnog ispita za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021. godini

26.06.2020

Prijemni ispit će se održati u srijedu, 01. 07. 2020. godine od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama više fakulteta unutar kampusa Univerziteta u Sarajevu. Detaljan raspored polaganja kandidata po lokacijama biće objavljen na...[more]

Izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu

25.06.2020

Oduka o izmjeni i dopuni plana nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu u dijelu za Elektrotehnički fakultet u Sarajevu [more]

Odbrana magistarskog rada - Slađan Zlatar

15.06.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo OBAVJEŠTENJE SLAÐAN ZLATAR branit će magistarski rad pod naslovom "Kvaliteta Ethernet baziranih servisa u heterogenim...[more]

Odbana magistarskog rada - Adnan Omeragić

15.06.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo OBAVJEŠTENJE ADNAN OMERAGIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Analiza kvaliteta Voice-over-WiFi (VoWiFi) servisa za...[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja

13.06.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...[more]

Upute za pristup online Kursu iz elementarne matematike za pripremanje polaganja prijemnih ispita

12.06.2020

Upute za pristup online Kursu iz elementarne matematike za pripremanje polaganja prijemnih ispita možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Tokom današnjeg data, polaznicima će, na njiove email adrese koje su koristili...[more]

Seminar "Robotics Applications in Rehabilitation and Assistive Technologies” koji je bio planiran za 19.03., pa odgođen, će se realizirati 16.06. od 13:00h preko Zoom platforme.

12.06.2020

Pristup seminaru je slobodan, ali je registracija obavezna. Pozivnicu za učestvovanje dobit će se svi oni koji se registruju putem linka http://bit.ly/CARRT-ETF. Profesor Alqasemi će poslije seminara biti dostupan na...[more]

Saglasnosti MONKS-a i Vlade KS na tekst Konkursa i Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini

11.06.2020

Saglasnosti MONKS-a i Vlade KS na tekst Konkursa i Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

10.06.2020

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 12-2515/20 od 10.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja

10.06.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...[more]

Pripremni Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini

09.06.2020

Pripremi Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini, održaće se online. Početak nastave na Kursu je 15.06.2020. godine. Prijava kandidata za...[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12-2478/20 od 08.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.[more]

Displaying results 101 to 120 out of 2324

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba