Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2020/2021. godini - drugi prijavni rok

23.09.2020

Upis počinje od 23.09.2020. godine i traje do 01.10.2020. godine. Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...[more]

Uputsvo o popunjavanju indeksa i semestralnog lista prilikom upisa semestra

22.09.2020

S obzirom na brojne nejasnoće kod određenog broja studenata šta tačno treba upisivati u indeks i semestralni list prilikom upisa semestra, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu izdaje sljedeću U P U T...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

18.09.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

16.09.2020

Evidentiranje počinje od 21. 09.2020.godine i traje do 16.10.2020. godine. Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno je predati sljedeće dokumente: 1. Indeks;...[more]

Prelimarna rang lista za upis na prvi ciklus studija i stručni studij nakon drugog upisnog roka

16.09.2020

Prelimarna rang lista za upis na prvi ciklus studija i stručni studij nakon drugog upisnog roka[more]

Evidentiranje apsolventskog staža studenata prvog i drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

14.09.2020

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete zadržavaju status studenta u studijskoj 2020/2021. godini (apsolventski staž). Za evidentiranje apsolventskog staža potrebno...[more]

Upis u zimski semestar studijske 2020/2021. godine

14.09.2020

Upis će se vršiti od 14.09.2020. godine do 30.09.2020. godine Za upis u zimski semestar u studijskoj 2020/2021. godini potrebno je predati sljedeće dokumente: 1. Indeks (obavezno upisati predmete zimskog semestra); 2....[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

08.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda[more]

Praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma na ETF-Sarajevo u periodu 01.04.2020 - 31.07.2020.

08.09.2020

Praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma na ETF-Sarajevo u periodu 01.04.2020 - 31.07.2020.[more]

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 07.09.2020. godine

07.09.2020

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 07.09.2020. godine[more]

Uvid javnosti u korigovanu radnu verziju doktorske disertacije - mr. Omer Hadžić

07.09.2020

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da...[more]

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 07.09.2020. godine

07.09.2020

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 07.09.2020. godine[more]

Uputstvo kandidatima za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

04.09.2020

Prijemni ispit će se održati u ponedjeljak, 07. 09. 2020. godine od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 1. Kandidati za polaganje prijemnog ispita treba da dođu u vremenu...[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

01.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda[more]

Javni oglas za prijem u radni odnos - Pomoćni radnik – spremačica, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme.

01.09.2020

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 4, 7, 11. stav (2) i 112. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3, 6, 7, 12. stav (2) i...[more]

Odluka o direktnom sporazumu

31.08.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

27.08.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Odluka o načinu organizacije septembarskog ispitnog roka u studijskoj 2019/2020. godini

26.08.2020

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 33/17), člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i prijedloga prodekana za nastavu...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Telekomunikacije"

25.08.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

30.07.2020

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini PRIJAVA SE VRŠI OD 31. 08. 2020. − 04. 10. 2020. godine Prijava kandidata na...[more]

Displaying results 61 to 80 out of 2326

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba