Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

11.12.2020

Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Category: Javne nabavke

10.12.2020

Prezenacija prijedloga teme doktorske disertacije - Dženana Tomašević

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Dženana Tomašević, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Kratkoročna...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

06.12.2020

Opće upute i pravila za realizaciju online parcijalnih ispita iz nastavnih predmeta zimskog semestrau studijskoj 2020/2021. godini

Opće upute i pravila za realizaciju online parcijalnih ispita iz nastavnih predmeta zimskog semestrau studijskoj 2020/2021. godini[more]

Category: Nastava, Opšta obavještenja, Studenti

05.12.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja - viši asistent za naučnu oblast "Elektroenergetika"

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja

02.12.2020

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.2 na temu “Istraživanje mogućnosti integracije tehnika proceduralnog modeliranja za stvaranje cjelovitog grada” kandidata Emira Coge

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.2 na temu “Istraživanje mogućnosti integracije tehnika proceduralnog modeliranja za stvaranje cjelovitog grada” kandidata Emira Coge Tema rada: „Istraživanje mogućnosti integracije...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

02.12.2020

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.1 na temu “Vizualizacija podataka skladišta u stvarnom svijetu zasnovana na položaju u pametnom sistemu upravljanja skladištem” kandidata Emira Coge

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.1 na temu “Vizualizacija podataka skladišta u stvarnom svijetu zasnovana na položaju u pametnom sistemu upravljanja skladištem” kandidata Emira Coge Tema rada: Vizualizacija podataka...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

28.11.2020

Raspored polaganja prvih parcijalnih ispita

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na Fakultetu,svi ispiti se prebacuju u online režim održavanja. U skladu sa ranije donesenom Odlukom, svi ispiti I ciklusa studija se prolongiraju za 7 dana u odnosu na prvobitno...[more]

Category: Opšta obavještenja, Nastava, Studenti

27.11.2020

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača[more]

Category: Javne nabavke

26.11.2020

Konkurs za upis studenata na III (Treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Postdiplomski studij

24.11.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17 i 35/20), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava

13.11.2020

Izmjene i dopune plana nabavki za 2020 godinu

Izmjene i dopune plana nabavki za 2020 godinu[more]

Category: Javne nabavke

07.11.2020

Upis studenata trećeg ciklusa studija - doktorskog studija u studijsku 2020/2021. godinu

Upis počinje od 9.11.2020. godine i traje do 31.12.2020. godine Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini...[more]

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Nastava, Studenti, Postdiplomski studij

05.11.2020

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - Adis Hamzić

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

28.10.2020

Krizni plan pripravnosti odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim korona virusom COVID-19 Elektrotehničkog fakulteta u sarajevu

Krizni plan pripravnosti odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim korona virusom COVID-19 Elektrotehničkog fakulteta u sarajevu[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava

28.10.2020

Infobip Virtual Classroom program predavanja i radionica za studente

U toku su prijave za Infobip Virtual Classroom program predavanja i radionica za studente. Program će se održati u vremenskom terminu od 9.11. – 4.12.2020., sa pretežnom dinamikom predavanja svaki drugi dan, u trajanju od 60...[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti

28.10.2020

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

23.10.2020

Cisco Networking Academy (CNA) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo objavljuje upis u sva tri semestra CCNA kursa.

Cisco Networking Academy (CNA) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo objavljuje upis u sva tri semestra CCNA kursa. Za prijavu je potrebno obavjestiti instruktora Damira Šahinpašića na e-mail...[more]

Category: Opšta obavještenja, CNAP, Studenti

19.10.2020

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

Upis počinje od 20.10.2020. godine i traje do 26.10.2020. godine. Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

19.10.2020

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

16.10.2020

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača[more]

Category: Javne nabavke

Displaying results 41 to 60 out of 2344

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba