Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 2.1 kandidata mr Muamera Kafadara na temu "Fuzzy System Based on Two-Step Cascade Genetic Optimization Strategy for Tobacco Tar Prediction”

18.01.2021 14:25   *   Starost poruke: 94 days
  *   Kategorija: Nastava, Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  


Tema rada: "Fuzzy System Based on Two-Step Cascade Genetic Optimization Strategy for Tobacco Tar Prediction”

Termin održavanja: 26. 01.2021. u 12:30h

 

Link: us04web.zoom.us/j/7756436416

 

Kratak opis sadržaja rada:

Regulatorne agencije propisuju standarde strožijih kontrola kvaliteta proizvodnje cigarete, naime, neophodno je zadovoljiti kriterije kvaliteta koji ograničavaju nivo dozvoljene koncetracije oslobađanja toksičnih hemikalija (Tar) u procesu sagorjevanja cigarete.

U okviru istraživačkog rada su razvijeni algoritmi fuzije metoda vještačke inteligencije i metode optimizacije sa ciljem brže predikcije vrijednosti koncentracije Tar.

Korištenjem metode optimizacije genetičkog algoritma i ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) razvijen je algoritam koji je na dva nivoa optimizacije ANFIS i fuzzy parametara kreirao optimizirani fuzzy model.

Optimizirani fuzzy model je u poređenju sa klasičnom metodom ocjene kvaliteta cigarete HPLC (High Performance Liquid Chromatography) pokazao bolji rezultat na datim testnim uzorcima.


 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba