Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
        ECTS dokumenti
        Upis
        Prva godina studija
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Završni radovi
    MoE (Masters) studij
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Od akademske 2014/2015. godine na prvom ciklusu studija Računarstva i informatike važi novi nastavni plan i program koji možete preuzeti ispod.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM TROGODIŠNJEG (BACHELOR) STUDIJA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE

 

Prva godina Bachelors (BSc) studija na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo je zajednička za sve odsjeke. Od trećeg semestra, nastava je različita za svaki odsjek uz pojedine zajedničke predmete.


Izaberite opciju "Prva godina studija" za program zajedničkog I i II semestra.


Za program semestara III do VI izaberite odgovarajući odsjek.

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba