Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini se vrši u periodu od 14. 06. 2021. do 25. 06. 2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs…


Read more

Poštovani kandidati i budući studenti,

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI,

objavljen je na slijedećem linku

Sve dodatne informacije vezane za upis na Elektrotehnički fakultet biće…


Read more

Obavještavaju se osobe koje su na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja i osobe koje su završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave…


Read more

Upute za pristup pripremnim kursevima iz matematike možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Tokom današnjeg dana, polaznicima kursa MAT-001 u drugom terminu će, na njiove email adrese koje su koristili prilikom popunjavanja online prijave za…


Read more

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


Read more

Pitanja/oblasti, lista propisa i literature za polagonje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove Dekanata

Napomena:

pored datoteka u prilogu pogledati i:


Read more

Pitanja/oblasti, lista propisa i literature za polagonje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove Dekanata


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba