Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo

 

Adresa:


 
Kampus Univerziteta u Sarajevu,
Zmaja od Bosne bb,
BA-71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

 

Telefon: (+)387 (0)33 250 700
Telefon - dekanat: (+)387 (0)33 250 705
Telefaks: (+)387 (0)33 250 725
E-Mail: etf@etf.unsa.ba
Web: https://www.etf.unsa.ba

Identifikacioni broj: 4200304450006
Budžetska organizacija: 3502006
Depozitni račun: 1411965320008475
Banka: Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Dekan:
 

Prof.dr. Jasmin Velagić
dekan@etf.unsa.ba

   

Prodekan za opšte poslove i finansije:
 

Prof.dr. Dženana Đonko
prodekan.opf@etf.unsa.ba

   

Prodekan za nastavu:
 

Doc.dr. Mirza Batalović
prodekan.nastava@etf.unsa.ba

   

Prodekan za naučno-istraživački rad:
 

Prof.dr. Tarik Uzunović
prodekan.nir@etf.unsa.ba


Sekretar:
Dženita Šabanadžović
E-mail: sekretar@etf.unsa.ba
Telefon: (+387) 33 250 706
 
Kancelarija dekana:
Jasmina Hubijar
E-Mail: dekanat@etf.unsa.ba
Telefon: (+387) 33 250 705
Financijska služba:
Meliha Bajraktarević
E-Mail: finansijska.sluzba@etf.unsa.ba
Telefon: (+387) 33 250 712
Studentska služba:
Marina Krpić
E-Mail: studentska.sluzba@etf.unsa.ba
Telefon: (+387) 33 250 708
Pravna i kadrovska služba:
Ilvana Poljo
E-Mail: pravna.sluzba@etf.unsa.ba
Telefon: (+387) 33 250 713
Služba održavanja:
Nejra Alfirević
E-Mail: tehnicka.sluzba@etf.unsa.ba
Telefon: (+387) 33 250 710
Centar za IKT:
Ernedin Zajko
E-Mail: support@etf.unsa.ba
Telefon: (+387) 33 250 720

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba