Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I. ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022. godina (II. upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz…


Read more

Tačne odgovore na pitanja (zadatke) sa prijemnog ispita iz matematike održanog 16.09.2021. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.


Read more

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo (drugi upisni rok) koji će se održati 16.09.2021. godine, možete preuzeti kao prilog ovog…


Read more

Upis u zimski semestar studijske 2021/2022. godine

| Elektrotehnički fakultet |

Upis će se vršiti od 14.09.2021. godine do 30.09.2021. godine

Za upis u zimski semestar u studijskoj 2021/2022. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks (obavezno upisati predmete zimskog semestra);

2. Upisni list, semestralni…


Read more

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete zadržavaju status studenta u studijskoj 2021/2022. godini (apsolventski staž).

Za evidentiranje apsolventskog staža potrebno je predati sljedeće…


Read more

Evidentiranje počinje od 21. 09.2021.godine i traje do 16.10.2021. godine.

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks;

2. Semestralni listi…


Read more

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Prijava…


Read more

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA…


Read more

Pozivaju se studenti Elektrotehničkog fakulteta da sudjeluju u projektu „Edukativni i training simulator u realnom vremenu za smart grid mreže“, koji se realizira uz podršku Kantonalnog ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade (projekt po…


Read more

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30.08.2021. godine do 27.09.2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se…


Read more

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba