Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2021/2022. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje od 16.5.2022. godine do 20.5.2022. godine,…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke…


Read more

Odbrana doktorske disertacije - mr. Jasmina Dizdarević

| Računarstvo i informatika |

UNIVERZITET U SARAJEVU -
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E


mr. Jasmina Dizdarević

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"Model dinamičkog upravljanja konzistencijom transakcijskog…


Read more

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2021/2022. godini počinje 07.02.2022.godine i traje do 25.02.2022. godine, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

Studenti treba da dostave:
1. Semestralni list (upisati…


Read more

Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo


Read more

Liste ponuđenih tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini


Read more

Konačna rang-lista prijavljenih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij


Read more

Upis počinje od 11.01.2022. godine i traje do 18.01.2022. godine

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini stekli…


Read more

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet obavještava da se…


Read more

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba