Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini, provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice https://upisi.unsa.ba.

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 29.08.2022. do 23.09.2022. godine 

Prijemni za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini, održaće se u petak, 30.09.2022. godine u 13:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).

Saglasno uvjetima Konkursa, kandidat koji putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice https://upisi.unsa.ba izvrši prijavu za upis na fakultet, obavezan je polagati prijemni ispit, u protivnom njegova prijava neće biti razmatrana.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba