Odbrana Naučnoistraživačkog seminara 1.1: Ajdin Alihodžić, pod naslovom "Evaluacija elektromagnetskog zagađenja u okolini nadzemnih prenosnih vodova - pregled literature"

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-2566/22 od 09.05.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

Obavjest o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Ajdin Alihodžić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.1, pod naslovom "Evaluacija elektromagnetskog zagađenja u okolini nadzemnih prenosnih vodova - pregled literature".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Adnanom Mujezinovićem, vanrednim profesorom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se uz fizičko prisustvo, dana 19. maja 2022. godine (četvrtak), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-46, treći sprat).

Odbrana seminara je javna.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba