Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika" na Odsjeku za automatiku i elektroniku (prijem jednog izvršioca u radni odnos s punim radnim vremenom), za prijavljenog kandidata:

  • Selmir Gajip, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike.

Predmetni konkurs je objavljen 19. aprila 2022. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenog kandidata.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba