Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 01.10.2021. godine

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 01.10.2021. godine (sa početkom u 10:00 sati) možete naći kao prilog ovog obavještenja.

Kandidatima su kreirani akreditivi na online platformi koja se nalazi na

https://prijemni.etf.unsa.ba

Kako značajan dio kandidata nije imao kompletnu prijavu putem sistema eUNSA uslijed nedostajućeg dijela dokumentacije, napravljena je unija od informacija koje smo dobili putem sistema eUNSA i online prijave koju smo otvorili.

Kao korisničko ime je korišten oID broj koji su kandidati dobili prilikom aktiviranja korisničkog naloga na sistemu eUNSA, a kao email adresu smo koristili ili e-mail adresu koju su kandidati unijeli prilikom kreiranja tog naloga ili e-mail adresu koju su popunili prilikom prijave koju smo otvorili.

U slučaju da nekom od kanididata nisu isporučeni akreditivi molimo kandidate da do istih dođu putem forme za reset lozinke:

https://prijemni.etf.unsa.ba/login/forgot_password.php.

Potrebno je unijeti ili oID kao korisničko ime ili neku od email adresa koje ste koristili za prijavu.

Molimo kandidate da akreditive za pristup sistemu provjere u toku današnjeg dana, a ako imaju problema sa prijavom neka se jave na adresu: podrska@etf.unsa.ba (obavezno sa naznačenim svojim oID brojem i predmetom poruke: [Prijemni drugi ciklus - 2021/22]).

Studenti će polagati prijemni ispit online, a vizuelni nadzor nad izradom ispita će se obavljati putem Google Meet linka. Studenti su se obavezni prijaviti na svoj link 20 minuta prije početka ispita. Studenti moraju obezbijediti kameru koja će snimati njih i radni prostor u toku izrade ispita. Dežurni asistenti će prije početka izrade ispita studentima dati upute kako da podese položaj kamera. Za studente koji se ne prijave na Google Meet link će se smatrati da nisu pristupili prijemnom ispitu.

Google Meet linkovi na koje su se studenti obavezni prijaviti su kako slijedi:

- Studenti čiji je prvi izbor studijski program Automatika i elektronika, a prezime im počinje slovima od A do K

https://meet.google.com/hgk-srjj-kiw?authuser=1&hl=en

- Studenti čiji je prvi izbor studijski program Automatika i elektronika, a prezime im počinje slovima od L do Ž

https://meet.google.com/jxi-umxo-usp?authuser=1&hl=en

- Studenti čiji je prvi izbor studijski program Računarstvo i informatika, a prezime im počinje slovima od A do Đ

https://meet.google.com/ebt-ivog-fgi?authuser=1&hl=en

- Studenti čiji je prvi izbor studijski program Računarstvo i informatika, a prezime im počinje slovima od E do K

https://meet.google.com/ozy-ygmo-xzr?authuser=1&hl=en

- Studenti čiji je prvi izbor studijski program Računarstvo i informatika, a prezime im počinje slovima od L do R

https://meet.google.com/zim-iqfm-jws?authuser=1&hl=en

- Studenti čiji je prvi izbor studijski program Računarstvo i informatika, a prezime im počinje slovima od S do Ž

https://meet.google.com/puf-griv-qew?authuser=1&hl=en

- Studenti čiji je prvi izbor studijski program Telekomunikacije

https://meet.google.com/hoq-xspg-hqn?authuser=1&hl=en

- Studijski program čiji je prvi izbor studijski program Elektroenergetika

https://meet.google.com/bkz-pdqm-rwn?authuser=1&hl=en

Napomena:

Prijemni ispit počinje 01.10.2021. godine u 10:00 sati.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba