Poziv za sudjelovanje u projektu "Edukativni i training simulator u realnom vremenu za smart grid mreže"

Pozivaju se studenti Elektrotehničkog fakulteta da sudjeluju u projektu „Edukativni i training simulator u realnom vremenu za smart grid mreže“, koji se realizira uz podršku Kantonalnog ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade (projekt po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu).

Cilj projekta
Ovim projektom uspostavlja se hardverska osnova za izradu simulacijske platforme za obrazovanje studenata i profesionalaca korisnika elektroenergetskog sistema (EES) u složenim uslovima (Smart Grid).
Trening simulator pruža mogućnost obuke upravljanja distribucijom električne energije preko osobnog računara, bez potencijalne opasnosti za stvarno postrojenje. Za neiskusne kadrove, kao što su studenti ili novi radnici, izuzetno je važno omogućiti bezbjedan rad na različitim vrstama procesa i postupaka za pokretanje i gašenje postrojenja, zatim sticati iskustvo o rizicima i vremenskim ograničenjima, kao i naučiti upravljati životnim ciklusom postrojenja. Korištenje naprednih pristupa modeliranju i simulaciji, posebno pri uspostavi nove funkcionalnosti sistema, je efikasan način za osposobljavanje i obrazovanje studenata i osoblja u složenom i interdisciplinarnom području elektroenergetskih sistema. Ciljevi ovog projekta uključuju razvoj algoritama za predikciju potrošnje, estimaciju stanja, tokova snaga i regulacije reaktivne energije i napona u realnom vremenu korištenjem visoko performantnih paralelizovanih heterogenih procesora.

Informacije i prijave
Sve informacije se mogu pogledati u prilogu ovog obavještenja, a dodatne informacije i prijave vezane za realizaciju projekta mogu se dobiti na mail Prof.Dr Izudina Džafića (idzafic@etf.unsa.ba).

Napomena:
Mole se svi zainteresirani da se u što kraćem roku prijave za sudjelovanje u projektu, a najkasnije do 30.09.2021. godine.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba