Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika" na Odsjeku za računarstvo i informatiku (prijem jednog izvršioca u radni odnos s punim radnim vremenom), za prijavljenog kandidata:

  • doc. dr. Ingmara Bešića.

Predmetni konkurs je objavljen 02.06.2021. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" i na internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba