Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Obrazac pra realizacije ugovora

| Javne nabavke |

Obrazac praćenja realizacije ugovora


Read more

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma


Read more

Odluka o poništenju postupka javne nabavke


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda


Read more

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba