Odluka o otkazivanju postupka kompjuterska oprema III 2021.


Read more

Obrazac za praćenje realizacije ugovora / okvirnog sporazuma


Read more

Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma


Read more

Obrazac praćenja ugovora/ovirnog sporazuma


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma


Read more

Odluka o poništenju postupka javne nabavke


Read more

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora


Read more

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba