Upis na drugi ciklus studija

Uslovi za upis na drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu su slijedeći:

 • Završen prvi ciklus studija sa minimalno 180 ECTS kredita;
 • Prijemni ispit iz matematike i osnova oblasti budućeg studiranja:
  • Osnova automatike i elektronike polažu kandidati koji se upisuju na redovni studij - troškove studija snosi osnivač i redovni studij - troškove studija snose sami studenti, na Odsjeku za za automatiku i elektroniku,
  • Osnova elektroenergetike  polažu kandidati koji se upisuju na redovni studij - troškove studija snosi osnivač i redovni studij - troškove studija snose sami studenti, na Odsjeku za elektroenergetiku,
  • Osnova računarstva i informatike polažu kandidati koji se upisuju na redovni studij - troškove studija snosi osnivač i redovni studij - troškove studija snose sami studenti, na Odsjeku za računarstvo i informatiku,
  • Osnova telekomunikacija polažu kandidati koji se upisuju na redovni studij - troškove studija snosi osnivač i redovni studij - troškove studija snose sami studenti, na Odsjeku za za telekomunikacije,
 • ukoliko ranije nisu položili prijemni ispit za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Napomena:

Broj bodova na osnovu rezultata prijemnog ispita utvrđuje komisija za provođenje prijemnog ispita za svaki odsjek posebno i rezultati Prijemnog ispita nisu eliminatorni (ne postoji "prag" nakon koga se smatra da je kandidat "položio" prijemni ispit).

 

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba