Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu predstavlja najstariju i najveću visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini, koja školuje kadrove iz različitih oblasti elektrotehnike i računarstva.

 

Od svog osnivanja 1961. godine, Elektrotehnički fakultet obrazuje vodeće stručnjake u oblasti automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike, telekomunikacija. Studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu je u proteklih preko 50 godina završilo 5187 diplomiranih inžinjera, 445 magistara nauka i 108 doktora tehničkih nauka. Svi oni su zaposlenje pronašli ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom svijeta, u SAD, Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Japanu i drugim tehnološki najrazvijenijim zemljama svijeta. Stručnjaci sa diplomom stečenom na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu rade u najvećim svjetskim kompanijama i pri tome se nikada nije postavljalo pitanje da li ovu diplomu priznati ili ne.

 

Ovim se teško može pohvaliti bilo koja druga javna ili privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.

 

Danas se studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu odvija u tri ciklusa (Bachelor, Master i Doktorski studij), po programima usklađenim sa programima sličnih visokoškolskih ustanova u Evropi i trenutno na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu studira 1015 studenata Prvog ciklusa, 322 studenata Drugog ciklusa i 44 studenata na doktorskom studija. Od studijske 2005/2006. godine, od kada se nastava izvodi po novim programima, studij je uspješno okončalo 685 studenata Prvog ciklusa i 320 studenata Drugog ciklusa.

 

Svake godine određeni broj studenata odluči da svoje obrazovanje nastavi na prestižnim svjetskim univerzitetima u Njemačkoj, Austriji, Japanu i pri tome im budu priznati svi krediti prikupljeni tokom studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

 

Od 2012. godine su studijski programi Prvog ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu dobili međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi Prvog ciklusa iz oblasti iz automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

 


Dodjeljene nam certifikate za svaki od studijskih pravaca možete preuzeti klikom na umanjene verzije istih.

 


 

Podaci o akreditaciji programa Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu se mogu pronaći na slijedećem linku, gdje ime Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu stoji zajedno sa svim drugim prestižnim univerzitetima Njemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja. Ovakvom akreditacijom se ne može pohvaliti ni jedna druga visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.

 

Još jedna od prednosti studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u odnosu na druge visokoškolske ustanove je permanentna potražnja za stručnjacima iz oblasti elektrotehnike, računarstva i telekomunikacija. To potvrđuju i podaci sa biroa za zapošljavanje, gdje se stručnjaci sa diplomom Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu u pravilu zadržavaju vrlo kratko, samo do pronalaska prvog posla. Svakako, veliki broj studenata svoje zaposlenje pronađe čak i prije formalnog završetka studija.

 

Sve ove činjenice govore u prilog tvrdnji da je odluka o upisu studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu najpouzdanija i najbolja odluka za budućnost svakog mladog čovjeka željnog znanja.

 

Ukratko, studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu treba upisati:

- zato što umjesto obećanja, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu kao garanciju nudi višedecenijsku tradiciju potvrđenu iskustvima brojnih generacija bivših studenata, zato što Elektrotehnički fakultet u Sarajevu predstavlja jedinu visokoškolsku ustanovu sa međunarodno akreditiranim programima,

- zato što se stjecanjem diplome Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu otvaraju nebrojene prilike za posao i nastavak obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

 

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba