Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
    MoE (Masters) studij
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
Stručni studij "Razvoj softvera"

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu pokrenut je stručni studij pod nazivom "Razvoj softvera". Studij traje dvije godine (četiri semestra).

 

Završetkom studija stiče se zvanje: Stručni specijalista za razvoj softvera


O stručnom studiju

Stručni studij "Razvoj softvera" je tzv. studij kratkog ciklusa (short cycle) predviđen Evropskim kvalifikacijskim okvirom. Studij nosi 120 ECTS kredita, a njime se stiče V stepen stručne spreme, odnosno peti nivo EKO (EQF). Zvanje koje se stiče završetkom ovog studija je u Bolonjskom sistemu prepoznato kao zvanje stručnog specijaliste (eng. associate degree, u Hrvatskoj: stručni pristupnik).

 

Stručni studij "Razvoj softvera", zajedno sa studijem "Informacione tehnologije" na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, su prvi studiji ovog tipa koji se pokreću u Bosni i Hercegovini.

 

Relevantni linkovi:

- Osnove evropskog kvalifikacijskog okvira u BiH (Ministarstvo komunikacija i prometa BiH): www.mcp.gov.ba/doc/osnove_kvalifik_okvira_u_bh_bos.doc

- Priručnik za primjenu kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju: www.unsa.ba/sites/default/files/dodatak/2017-12/BHQFHE-Bosanski.pdf

- Bologna cycle - stranica Evropskog konzorcija za akreditaciju visokog obrazovanja (European Consortium for Accreditation of Higher Education - ECA): ecahe.eu/w/index.php/Bologna_cycle

 


Upis na studij

Pravo upisa na stručni studij imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

- završena četverogodišnja srednja škola (srednja stručna sprema)

- položen prijemni ispit iz elementarne matematike.

 

Sadržaj prijemnog ispita i kriteriji za rangiranje kandidata su isti kao i za studije prvog ciklusa.

 

- Konkurs za upis na stručni studij u studijskoj 2018/2019. godini


Prohodnost i promjena studija

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, lica koja završe dvogodišnji stručni studij imaju pravo prohodnosti na prvi ciklus studija. Ovim licima će biti omogućen upis na studij prvog ciklusa "Računarstvo i informatika" na Elektrotehničkom fakultetu, te utvrđene obaveze polaganja razlike predmeta do sticanja diplome prvog ciklusa.

 

Studenti koji su već upisani na studije prvog ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo mogu se prebaciti na dvogodišnji studij, pri čemu se priznaju kao položeni svi predmeti koji postoje u oba plana i programa.

 

Uslovi za prelazak sa studija prvog ciklusa na dvogodišnji studij

 

Uslovi za nastavak studija sa dvogodišnjeg studija na prvi ciklus studija na Odsjeku za računarstvo i informatiku


Nastavni plan i program

Nastavni plan i program stručnog studija "Razvoj softvera" možete preuzeti u prilogu:

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNOG STUDIJA "RAZVOJ SOFTVERA"Posljednja izmjena:  12:39 08/11 2019

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba