Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
    MoE (Masters) studij
    PhD (Doktorski) studij
        Konkurs za upis
        Odluka o cijeni studija
        Plan i program studija
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
Konkurs za upis studenata u akademskoj 2012/2013 godini
1._FINAL_Konkurs_za_III_ciklus_studija_2012_13__bl-odlUO_.doc

Konkurs za upis studenata u akadmeskoj 2012/2013 godini


Posljednja izmjena:  06:28 18/05 2012

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba