Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Thursday 30. of April 2020 Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija

Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija

Category: Javne nabavke

Thursday 30. of April 2020 Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine

Category: Javne nabavke

Tuesday 28. of April 2020 Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga ugradnje sigurnosne opreme za potrebe ETF-Sarajevo.

Category: Javne nabavke

Monday 27. of April 2020 Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu

Category: Javne nabavke

Saturday 25. of April 2020 Uvid javnosti u radnu verziju projekta doktorske disertacije - Emir Žunić

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da...

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

Displaying results 36 to 40 out of 2227

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba