Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
    MoE (Masters) studij
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Izvod iz Pravila studiranja vezan za prijavu i odbranu završnog rada
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
VII semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Baze podataka   ETF RIO BP 4770   7.0   70   35   35  Doc.dr Almir Karabegović 
2   Multimedijalni sistemi   ETF RIO MS 4765   6.0   65   35   30  Doc.dr Haris Šupić 
3   Paralelni računarski sistemi   ETF RIO PRS 4770   7.0   70   40   30  Vanr.prof.dr Novica Nosović 
4   Izborni predmet 7.1     5.0          
5   Izborni predmet 7.2     5.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 7.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Prepoznavanje oblika i obrada slike   ETF RII POOS 4755   5.0   55   30   25  Red. prof.dr. Zkrija Avdagić 
2                

Izborni predmet 7.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Optimizacija resursa   ETF RII OR 4755   5.0   55   30   25  Doc.dr Samim Konjicija 
2                

VIII semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Operaciona istraživanja   ETF RIO OI 4870   7.0   70   40   25  Vanr.prof.dr Tadej Mateljan 
2   Računarske mreže   ETF RIO RM 4865   6.0   65   35   30  Doc.dr Saša Mrdović 
3   Praktikum - napredne web tehnologije   ETF RIO PNWT 4870   7.0   70   25   45  Doc.dr Samir Ribić 
4   Izborni predmet 8.1     5.0          
5   Izborni predmet 8.2     5.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 8.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Praktikum - Poslovni informacioni sistemi   ETF RII PPIS 4855   5.0   55   20   35  Vanr.prof.dr Fahrudin Oručević
 
2                

Izborni predmet 8.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Numerička grafika i animacija   ETF RII NGA 4855   5.0   55   30   25  Doc.dr Selma Rizvić
 
2                

IX semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Napredni softver inžinjering   ETF RIO NSI 5970   7.0   70   40   30  Vanr.prof. dr Dženana Đonko 
2   Računarski sistemi u realnom vremenu   ETF RIO RSRV 5965   6.0   65   35   30  Red.prof.dr Zikrija Avdagić 
3   Metode i primjene vještačke inteligencije   ETF RIO MPVI 5970   7.0   70   38   32  Red.prof. dr Zikrija Avdagić 
4   Izborni predmet 9.1     5.0          
5   Izborni predmet 9.2     5.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 9.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Inovacije u projektovanju i menadžmentu informacionih sistema   ETF RII IPMIS 5955   5.0   55   30   25  Red.prof.dr Zlatko Lagumdžija - odg.nas.
Doc.dr . Almir Karabegović 
2                

Izborni predmet 9.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Tehnologije sigurnosti   ETF RII TS 5955   5.0   55   30   25  Doc.dr. Saša Mrdović 
2                

X semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Sistemi za podršku odlučivanju   ETF RIO SPO 51065   6.0   65   35   30  Red.prof.dr Zikrija Avdagić - odg.nas 
2   Data mining   ETF RIO DM 51065   5.0   60   35   25  Vanr.prof.dr Dženana Đonko 
3   Izborni predmet 10.1     4.0          
4   Završni rad     15.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 10.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Računarski algoritmi u bioinformatici   ETF RII RAB 1055   4.0   50   28   22  Red.prof.dr Zikrija Avdagić 
2                


Posljednja izmjena:  12:44 09/01 2012

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba