Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
    MoE (Masters) studij
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Izvod iz Pravila studiranja vezan za prijavu i odbranu završnog rada
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
VII semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   T   Akademsko osoblje 
1   Inženjerska matematika 3   ETF EEO IM3 4765   6.0   65   42   0   23  Van.prof.dr Hamid Zildžo - odg.nast.
Doc.dr Smajo Bišanović 
2   Elektromotorni pogoni i dinamika električnih mašina   ETF EEO EPDM 4770   7.0   70   39   15   16 Van.prof.dr Šemsudin Mašić 
3   Analiza elektroenergetskih sistema   ETF EEO AEES 4770   7.0   70   42   14   14 Red.prof.dr Salih Sadović 
4   Izborni predmet 7.1     5.0           
5   Izborni predmet 7.2     5.0           
  UKUPNO:     30           

Izborni predmet 7.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Automatizirano mjerenje i upravljanje   ETF EEI AMU 4760   5.0   60   35   15   10 Red.prof.dr Salih Sadović 
2   -              

Izborni predmet 7.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Numeričko modeliranje   ETF EEI NM 4760   5.0   60   35   15   10 Van.prof.dr Hamid Zildžo 
2   -              

VIII semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Metodologija inženjerskog projektiranja   ETF EEO MIP 4870   7.0   70   35   25   10 Van.prof.dr Mirsad Kapetanović
 
2   Elektroenergetski sistemi 2   ETF EEO EES2 4870   7.0   70   42   14   14 Red.prof.dr Mensur Hajro - odg.nast.
Van.prof.dr Nijaz Hadžimejlić
Doc.dr Sead Kreso 
3   Prenaponi i koordinacija izolacije   EETF EEO PKI 4865   6.0   65   35   20   10 Red.prof.dr Salih Čaršimamović - odg.nast.
Doc.dr Zijad Bajramović 
4   Izborni predmet 8.1     5.0          
5   Izborni predmet 8.2     5.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 8.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Kvaliteta električne energije   ETF EEI KEE 4860   5.0   60   35   15   10 Red.prof.dr Mensur Hajro
Red.prof.dr Salih Sadović - odg.nast. 
2   -              

Izborni predmet 8.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Električne mašine 2   ETF EEI EM2 4860   5.0   60   35   15   10 Van.prof.dr Šemsudin Mašić
 
2   -              

IX semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Eksploatacija i upravljanje elektroenergetskim sistemima   ETF EEO EUEES 5970   7.0   70   42   14   14 Red.prof.dr Hajro Mensur - odg.nast.
Doc.dr Smajo Bišanović 
2   Nove tehnologije u elektroenergetici   ETF EEO NTEE 5970   7.0   70   42   14   14 Red.prof.dr Kemo Sokolija - odg.nast.
Prof. emeritus dr Zijad Haznadar 
3   Projektiranje i automatizacija elektroenergetskih postrojenja   ETF EEO PAEEP 5960   6.0   60   35   15   10 Red.prof.dr Salih Sadović - odg.nast.
Stručnjak iz prakse dr Rasim Gačanović 
4   Izborni predmet 9.1     5.0          
5   Izborni predmet 9.2     5.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 9.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Niskonaponski sistemi i upotreba električne energije   ETF EEI NSUEE 5960   5.0   60   35   15   10 Red.prof.dr Alija Muharemović 
2   -              

Izborni predmet 9.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Distribuirana proizvodnja električne energije   ETF EEI DPEE 5960   5.0   60   35   15   10 Red.prof.dr Mirsad Raščić 
2   -              

X semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Energetska ekonomika   ETF EEO EE 51060   5.0   60   35   15   10 Red.prof.dr Mirsad Raščić - odg.nast.
Red.prof. dr Sejid Tešnjak 
2   Industrijski i distributivni elektroenergetski sistemi   ETF EEO IDEES 51060   6.0   60   35   15   10 Red.prof.dr Mensur Hajro - odg.nast.
Doc.dr Sead Kreso 
3   Izborni predmet 10.1     4.0          
4   Završni rad     15.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 10.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Elektroenergetski sistem i okolina   ETF EEI EESO 51050   4.0   50   30   10   10 Red.prof.dr Alija Muharemović - odg.nast.
Doc dr Irfan Turković 
2   Monitoring i održavanje elektroenergetskih sistema   ETF EEI MOEES 51050   4.0   50   30   10   10 Red.prof.dr Kemo Sokolija 
3   Planiranje elektroenergetskih sistema   ETF EEI PEES 51050   4.0   50   30   10   10 Red.prof.dr Mensur Hajro 


Posljednja izmjena:  12:24 09/01 2012

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba