Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
    MoE (Masters) studij
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Izvod iz Pravila studiranja vezan za prijavu i odbranu završnog rada
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
VII semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Digitalna obrada signala   ETF AEO DOS 4762   6.0   62   35   12   12 Red.prof.dr Melita Ahić-Đokić - odg.nast.
Doc.dr Adnan Tahirović 
2   Nelinearni sistemi automatskog upravljanja   ETF AEO NSU 4760   7.0   60   36   10   14 Red.prof.dr Mujo Hebibović 
3   Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 1   ETF AEO DR1 4766   6.0   66   30   36  Doc.dr Sead Kreso 
4   Izborni predmet 7.1     5.0          
5   Izborni predmet 7.2     6.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 7.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V  Akademsko osoblje 
1   Mikroelektroničke komponente i modeliranje   ETF AEI MKM 4749   5.0   49   39   0   10 Doc.dr Osman Mušić 
2   -              

Izborni predmet 7.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   T   Akademsko osoblje 
1   Distribuirani sistemi   ETF AEI PP 4763   6.0   63   39   12   12  Vanr.prof.dr Jasmin Velagić 
2   -              

VIII semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   T   Akademsko osoblje 
1   Identifikacija sistema   ETF AEO IS 4860   7.0   60   39   21   0   Red.prof.dr Adnan Salihbegović- odg.nast.
Doc.dr Bakir Lačević 
2   Optimalno upravljanje   ETF AEO OU 4860   6.0   60   36   14   10  Doc.dr Samim Konjicija 
3   Napredne elektroničke komponente i strukture   ETF AEO NES 4870   6.0   70   36   24   10  Doc.dr Abdulah Akšamović 
4   Izborni predmet 8.1     6.0           
5   Izborni predmet 8.2     5.0           
  UKUPNO:     30           

Izborni predmet 8.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   Akademsko osoblje 
1   Polja i prostiranja   ETF AEO DS 4860   6.0   60   45   15   Doc.dr Jasna Pašić 
2   -               

Izborni predmet 8.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   Akademsko osoblje 
1   Biomedicinski signali i sistemi   ETF AEO BSS 4850   5.0   50   28   22  Red.prof.dr Zikrija Avdagić 
2   -              

IX semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   Akademsko osoblje 
1   Projektovanje sistema automatskog upravljanja   ETF AEO PSU 5962   7.0   62   39   23   0   Doc.dr Nikola Borić - odg.nast.
Doc.dr Adnan Tahirović 
2   Zaštita i upravljanje elektroenergetskih sistema   ETF AEO ZES 5962   6.0   62   39   13   10  Doc.dr Sead Kreso 
3   Mobilna robotika   ETF AEO MR 5960   6.0   60   45   15  Vanr.prof.dr Jasmin Velagić 
4   Izborni predmet 9.1     5.0          
5   Izborni predmet 9.2     6.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 9.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   T   Akademsko osoblje 
1   Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 2   ETF AEO DR2 5966   5.0   66   30   36   Doc.dr Sead Kreso 
2   -               

Izborni predmet 9.2
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   Akademsko osoblje 
1   Inteligentno upravljanje   ETF AEO IU 5960   6.0   60   34   20   Doc.dr Samim Konjicija 
2   -              

X semestar
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   T   Akademsko osoblje 
1   Principi sistemskog inženjeringa   ETF AEO PSI 51060   5.0   62   39   0   23  Doc.dr Nikola Borić - odg.nast.
Doc.dr Adnan Tahirović 
2   Projektovanje sistema na čipu   ETF AEO PSC 51060   5.0   60   33   27  Doc.dr Abdulah Akšamović 
3   Izborni predmet 10.1     5.0          
4   Završni rad     15.0          
  UKUPNO:     30          

Izborni predmet 10.1
N   Predmet   Šifra   ECTS   H/S   P   V   Akademsko osoblje 
1   Praktikum mikroračunarski baziranih sistema   ETF AEO PMS 51061   5.0   61   13   48   Doc.dr Abdulah Akšamović 
2   -               


Posljednja izmjena:  12:05 09/01 2012

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba