Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Polaznicima kurseva na Cisco Networking Academy

Tuesday 07. of October 2008

Svi kandidati za pohađanje CCNA kurseva treba da dođu na sastanak u subotu 11.10.2008, u 10.00 sati u Lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

Upis na Cisco Networking Academy

Thursday 25. of September 2008

Cisco Networking Academy Program (CNAP) Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a...

[cnap] Cisco Networking Academy - Sastanak

Monday 10. of March 2008

Sastanak sa polaznicima svih semestara CCNA kurseva je u subotu 15. marta u 10 sati.

Cisco Networking Academy - UPIS nove genracije

Monday 03. of March 2008

Ciscova akademija mrežnih tehnologija na ETF-Sarajevo objavljuje upis kandidata u sve semestre CCNA kursa (1, 2, 3. i4.).

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun...

Počeo novi upis u sve semestre CISCO Akademije

Friday 23. of March 2007

Cisco Networking Academy Program (CNAP) Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa...

 

Displaying results 21 to 25 out of 25

< Previous

1

2

3

4

5Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba