Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Bologna
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
NASTAVNI KALENDAR PRVE, DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE STUDIJA U SKLADU SA BOLONJSKIM PROCESOM ZA 2008/09. ŠKOLSKU GODINU

ZIMSKI SEMESTAR od 15.09.2008. do 13.01.2009.godine

- Nastava I dio od 15.09.2008. do 31.10.2008.godine

- Prvi parcijalni ispit od 01.11.2008. do 09.11.2008.godine

(ispiti prve godine počinju u subotu 01.11.2008. i drže se po principu "jedan dan ispit pa jedan dan pauze", a druga, treća i četvrta godina se uklapaju u trajanje termina)

- Nastava II dio od 10.11.2008. do 26.12.2008.godine

- Drugi parcijalni ispit od 05.01.2009. do 16.01.2009.godine

(ispiti na svim godinama počinju u ponedjeljak 05.01.2009. i drže se po principu "jedan dan ispit pa jedan dan pauze")

- Dopunska nastava i završni ispit od 17.01.2009. do 25.01.2009.godine

- Popravni ispit i završni ispit od 26.01.2009. do 06.02.2009.godine

(popravni ispiti na svim godinama počinju u ponedjeljak 26.01.2009. i drže se po principu "jedan dan ispit pa jedan dan pauze")

- Ovjera i upis semestra od 09.02.2009. do 20.02.2009.godine

 

LJETNI SEMESTAR od 23.02.2009. do 14.06.2009.godine

- Nastava I dio od 23.02.2009. do 10.04.2009.godine

- Prvi parcijalni ispit od 11.04.2009. do 19.04.2009.godine

(ispiti prve godine pocinju u subotu 11.04.2009. i drže se po principu “jedan dan ispit pa jedan dan pauze”, a druga, treća i četvrta godina se uklapaju u trajanje termina)

- Nastava II dio od 20.04.2009. do 05.06.2009.godine

- Drugi parcijalni ispit od 08.06.2009. do 19.06.2009.godine

(ispiti na svim godinama počinju u ponedjeljak 08.06.2009. i drže se po principu “jedan dan ispit pa jedan dan pauze”)

- Dopunska nastava i završni ispit od 20.06.2009. do 28.06.2009.godine

- Popravni ispit i završni ispit od 29.06.2009. do 11.07.2009.godine

(popravni ispiti svim godinama počinju u ponedjeljak 29.06.2009. i drže se po principu “jedan dan ispit pa jedan dan pauze”)

- Odmor od 13.07.2009. do 28.08.2009.godine

- Ovjera i upis semestra od 31.08.2009. do 11.09.2009.godine

 

POČETAK ŠKOLSKE 2009/2010 . GODINE JE 14.09.2009.GODINE

 


NASTAVNI KALENDAR PETE GODINE STUDIJA ZA 2008/09. ŠKOLSKU GODINU

ZIMSKI SEMESTAR od 15.09.2008. do 05.01.2009.godine

- Nastava . od 15.09.2008. do 31.10.2008.godine

i od 10.11.2008. do 28.12.2008.godine

- Konsultacije i nadoknade . od 29.12.2008. do 04.01.2009.godine

 

 

ISPITNI ROKOVI

 

ISPITNI ROK – PRVI TERMIN U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI:

- I termin od 01.11.2008. do 09.11.2008.godine

 

ISPITNI ROK – DRUGI I TREĆI TERMIN U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI:

- II termin . od 05.01.2009. do 17.01.2009.godine

- III termin od 19.01.2009. do 31.01.2009.godine

 

ISPITNI ROK – ČETVRTI TERMIN U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI:

- IV termin od 11.04.2009. do 19.04.2009.godine

 

ISPITNI ROK – PETI I ŠESTI TERMIN U U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI:

- V termin . od 08.06.2009. do 20.06.2009.godine

- VI termin od 22.06.2009. do 04.07.2009.godine

 

ISPITNI ROK – SEDMI I OSMI TERMIN U U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI:

- VII termin od 24.08.2009. do 02.09.2009.godine

- VIII termin . od 03.09.2009. do 12.09.2009.godine

 

APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI U ŠKOLSKOJ 2008/09. GODINI

(polažu studenti koji su odslušali i imaju potpise iz svih predmeta kompletnog studija)

- I termin 12.10.2008.godine u 10,00 sati;

- II termin 21.12.2008.godine u 10,00 sati;

- III termin 15.03.2009.godine u 10,00 sati;

- IV termin 17.05.2009.godine u 10,00 sati.

 


Odluka o usvajanju Nastavnog kalendara za 2008/2009 školsku godinu
FINAL-etf.unsa.ba_Nastavni_kalendar_-_2008-09.pdf


Posljednja izmjena:  14:42 05/06 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba