Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 (AB)

Tuesday 20. of December 2016

Ispit iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

-Matematika 1 (pismeni): 20. 12. u 17.00,

-Matematika 2 (pismeni): 21. 12. u 17.00,

-Matematika 1 (usmeni): 27. 12. u 17.00,

-Matematika 2...

Odluka o organizaciji i toku studiranja na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

Monday 19. of December 2016

Na osnovu čl. 48. stav (1) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 – prečišćeni tekst i 13/15), čl. 92. i 116. stav (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 8. stav (7)...

Preporuka članovima komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije

Monday 19. of December 2016

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 – prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za naučnoistraživački rad...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Sunday 18. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 17. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i...

Displaying results 31 to 35 out of 538

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba