Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Friday 20. of January 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Elektroenergetika", u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Friday 20. of January 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Telekomunikacije", u...

Ponovni upis u odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 29. of December 2016

Za ponovni upis u odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini potrebno je dostaviti:

 

-Upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (može se kupiti na...

Upis u drugu i treću godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 29. of December 2016

Za upis u drugu i treću godinu III ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini potrebno je dostaviti:

 

- Upisni materijal: upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (može se...

Upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 29. of December 2016

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u...

Displaying results 26 to 30 out of 538

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba