Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
        ECTS dokumenti
        Upis
        Prva godina studija
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Završni radovi
    MoE (Masters) studij
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
Ugovor o učenju na matičnoj instituciji

Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (Domestic learning agreement) je ugovor koji studenti potpisuju sa matičnom institucijom (fakultetom, u ovom slučaju Elektrotehnički fakultet Sarajevo) i dužni su popuniti i predati po jedan primjerak po godini, a prilikom upisa u svaku godinu studija.

Dodatak ovom Ugovoru, su popunjene tabele predmeta, koje su studenti odlučili slušati u određenom semestru određene godine studija. Studenti su dužni popuniti po jednu kopiju ovih tabela po semestru studija, te iste predati prilikom upisa godine.

 

Popunjeni Ugovor za prvu godinu studija (zajedno sa tabelama predmeta) možete preuzeti klikom na sljedeći link.

 

 

 

Za ostale godine studija (opšta verzija) Ugovor se nalazi na sljedećem linku (.doc) odnosno .PDF verzija istog, dok nepopunjene tabele predmeta možete preuzeti klikom na sljedeći link (.doc) odnosno .PDF verzija iste.

 


Prijava za studij u inostranstvu

- Molimo  da otvorite i downlodujete slijedeći dokument:

  PRIJAVA ZA STUDIJ U INOSTRANSTVU


Ugovor za studij u inostranstvu

 Molimo da otvorite i downlodujete slijedeći dokument:

  UGOVOR O STUDIJU U INOSTRANSTVU


Prepis ocjena

- Molimo da otvorite i downlodujete slijedeći dokument:

   PREPIS OCJENA


Dodatak diplomi

- Molimo da otvorite i downlodujete slijedeći dokument:

    DODATAK DIPLOMIPosljednja izmjena:  06:23 08/07 2010

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba