Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Historijat
Službe
    Dekanat
    Studentska služba
    Pravna služba
    Finansijska služba
    Služba za tehničku podršku
    Sektor za naučno-istraživačku djelatnost
    Ostali zajednički poslovi
Akademsko osoblje
Nastavno-naučno vijeće
Propisi
Kontakt

 

Rukovodilac pravne službe/Sekretar Vijeća Fakulteta: Dženita Šabanadžović, Diplomirani pravnik

 

Referent za opšte administrativne poslove: Ilvana Poljo, Diplomirani pravnik

 

Referent za kadrovske i opšte poslove: Nejra Fočo, Diplomirani pravnikPosljednja izmjena:  08:48 09/01 2018

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba