Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Saglasnosti MONKS-a i Vlade KS na tekst Konkursa i Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini

Thursday 11. of June 2020

Saglasnosti MONKS-a i Vlade KS na tekst Konkursa i Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Wednesday 10. of June 2020

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 12-2515/20 od 10.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Wednesday 10. of June 2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...

Pripremni Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini

Tuesday 09. of June 2020

Pripremi Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini, održaće se online.

 

 

Početak nastave na Kursu je 15.06.2020. godine.

 

 

Prijava kandidata za...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Monday 08. of June 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12-2478/20 od 08.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Friday 05. of June 2020

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

 

PRIJAVA SE VRŠI OD 05. 06. 2020. − 28. 06. 2020. godine...

Konkursi za upis na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Friday 05. of June 2020

Objavljeni su Konkursi za upis na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini.

 

Pune tekstove konkursa (sa uslovima upisa i planom upisa) možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Upute za prijavljivanje putem...

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr. Omer Hadžić

Thursday 04. of June 2020

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 26. of May 2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2019/2020. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija

Tuesday 19. of May 2020

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2019/2020. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje od 20.5.2020. godine...

Odbrana doktorske disertacije - Dejan Bešlija

Tuesday 19. of May 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

O B A V J E Š T E N J E

 

Dejan Bešlija,

 

magistar elektrotehnike – diplomirnai inženjer elektrotehnike

 

branit će doktorsku...

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 15. of May 2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga računovodstvenog, revizorskog i poreskog savjetovanja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 15. of May 2020

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku nafte i destilata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.

Prijave za program Infobip Virtual Classroom: Boost your Bip potential

Thursday 07. of May 2020

Kompanija Infobip u sklopu saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom u Sarajevu, organizira za studente Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu program pod nazivom Infobip Virtual Classroom: Boost your Bip potential.

 

Prijave su u...

Odluka o direktnom sporazumu

Monday 04. of May 2020

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku kancelarijske opreme i potrepština za potrebe ETF-Sarajevo za 2020. godinu.

 

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 30. of April 2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga održavana kontrolnih aparata odnosno ispitivanja ispravnosti sistema za zaštitu od požara, alarmnog i sistema za video nadzor za potrebe ETF-Sarajevo u 2020. godini.

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 30. of April 2020

Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija

Thursday 30. of April 2020

Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine

Thursday 30. of April 2020

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 28. of April 2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga ugradnje sigurnosne opreme za potrebe ETF-Sarajevo.

Displaying results 61 to 80 out of 2269

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba