Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Preliminarne rang-liste kandidata za upis na ETF-Sarajevo u akadmskoj 2020/2021 godini

Tuesday 07. of July 2020

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (8, 9. i 10. juli 2020. godine). Odluku o prigovorima kandidata na preliminarnu rang-listu donosi vijeće fakulteta/akademije u roku...

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - sistematski ljekarski i santirarni pregled

Tuesday 07. of July 2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - sistematski ljekarski i santirarni pregled

On-LIne uvid u prigovore na rezultate prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo

Monday 06. of July 2020

Kandidati koji su uputili prigovor (putem online forme) Komisji za organizovanje prijemnog ispita za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021. godini, na rezultate prijemnog ispita koji je održan 01.07.2020. godine, mogu...

Preliminarne rang liste za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021

Friday 03. of July 2020

Ova preliminarna rang-lista je informativnog karaktera. Zvanična univerzitetska preliminarna rang-lista će biti objavljena 07.07.2020. godine na web stranici Fakulteta.

 

Od dana objave zvanične univerzitetske preliminarne...

Prigovori na rezultate prijemnog ispita za upis na ETF-Sarajevo koji je održan 01.07.2020. godine

Friday 03. of July 2020

Kandidati mogu uputiti prigovor na rezultate prijemog ispita za upis na ETF-Sarajevo koji je održan 01.07.2020. godine.

 

Prigovor se upućuje Komisiji za provođenje prijemnog ispita putem on-line forme koja se može popuniti na...

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine za upis na ETF-Sarajevo

Thursday 02. of July 2020

Rezultate prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine za upis na ETF-Sarajevo možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Preliminarne rang liste kandidata po studijskim programima će biti objaljene u toku...

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine

Wednesday 01. of July 2020

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Wednesday 01. of July 2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Wednesday 01. of July 2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...

Odbrana doktorske disertacije - Emir Žunić

Wednesday 01. of July 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Emir Žunić,

magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike

 

branit će...

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo po salama

Tuesday 30. of June 2020

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo po salama možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Kao prilog...

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini

Monday 29. of June 2020

Spisak kandidata koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Raspored po mjestu polaganja prijemnog...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Monday 29. of June 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Uputstvo kandidatima i termin polaganja prijemnog ispita za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021. godini

Friday 26. of June 2020

 

Prijemni ispit će se održati u srijedu, 01. 07. 2020. godine od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama više fakulteta unutar kampusa Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Detaljan raspored polaganja kandidata po lokacijama biće objavljen na...

Izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu

Thursday 25. of June 2020

Oduka o izmjeni i dopuni plana nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu u dijelu za Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

 

Odbrana magistarskog rada - Slađan Zlatar

Monday 15. of June 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

Sarajevo

 

OBAVJEŠTENJE

 

SLAÐAN ZLATAR

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Kvaliteta Ethernet baziranih servisa u heterogenim...

Odbana magistarskog rada - Adnan Omeragić

Monday 15. of June 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

Sarajevo

 

OBAVJEŠTENJE

 

ADNAN OMERAGIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Analiza kvaliteta Voice-over-WiFi (VoWiFi) servisa za...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 13. of June 2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...

Upute za pristup online Kursu iz elementarne matematike za pripremanje polaganja prijemnih ispita

Friday 12. of June 2020

Upute za pristup online Kursu iz elementarne matematike za pripremanje polaganja prijemnih ispita možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Tokom današnjeg data, polaznicima će, na njiove email adrese koje su koristili...

Seminar "Robotics Applications in Rehabilitation and Assistive Technologies” koji je bio planiran za 19.03., pa odgođen, će se realizirati 16.06. od 13:00h preko Zoom platforme.

Friday 12. of June 2020

Pristup seminaru je slobodan, ali je registracija obavezna. Pozivnicu za učestvovanje dobit će se svi oni koji se registruju putem linka bit.ly/CARRT-ETF.

 

Profesor Alqasemi će poslije seminara biti dostupan na...

Displaying results 41 to 60 out of 2269

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba